2020-07-13

Termin wpisu do rejestru beneficjentów przedłużony o jeden dzień

W poniedziałek 13 lipca Ministerstwo Finansów poinformowało o zakłóceniach w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego obsługującego Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Wiele osób, które próbowały dokonać zgłoszenia do CRBR tego dnia, miała trudności z ich realizacją.

Z tego powodu wydłużono czas przyjmowania zgłoszeń o jeden dzień, do 14 lipca. Ma to związek z wydłużonym czasem akceptacji zgłoszeń oraz czasowym brakiem dostępu do strony tego rejestru.

- W związku z tym do biegu terminów, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy nie wlicza się 13 lipca. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 lipca br., bez konsekwencji dla rejestrujących się - podano w komunikacie ministerstwa. 

Resort pracuje nad rozwiązaniem problemu.