2024-03-01

Wielkopolskie Forum Podatkowe w Poznaniu

Blisko 200 osób: doradców podatkowych, biegłych rewidentów i księgowych wzięło udział w dyskusjach podczas Wielkopolskiego Forum Podatkowego w Poznaniu. Osią wydarzenia były 3 panele eksperckie poświęcone najbardziej aktualnym problemom świata podatków.

Forum to unikalne wydarzenie, którego równorzędnymi partnerami są samorządy i organizacje zrzeszające profesjonalistów zajmującymi się podatkami. Organizatorem forum są bowiem doradcy podatkowi z Wielkopolskiego Oddziału KIDP, biegli rewidenci z regionalnego oddziału PIBR oraz wielkopolscy księgowi ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

- W Poznaniu cenimy sobie jedność i współpracę – wymiana opinii w gronie przedstawicieli trzech różnych zawodów związanych z podatkami pozwala spojrzeć na pewne zagadnienia z szerokiej perspektywy, ze strony różnych osób zaangażowanych we wsparcie podatkowe polskich przedsiębiorców. Ma to swoją wartość i dlatego nasze Forum przyciąga wielu ekspertów prawa podatkowego także spoza Wielkopolski – podkreśla Remigiusz Pytlik, przewodniczący Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, organizatora Wielkopolskiego Forum Podatkowego.

Zaproszeni praktycy i eksperci podatkowi wzięli udział w 3 panelach dyskusyjnych. Pierwszy z nich udzielił odpowiedzi na pytanie, jaki powinien być Krajowy System e-Faktur, którego kształt niedawno było konsultowany przez Ministerstwo Finansów. W drugiej dyskusji rozmawiano o tym jaką przyszłość mają audyt i rachunkowość. Trzecia debata – poświęcona była pomysłom na naprawę podatków w Polsce.