2024-03-08

Kiedy JPK_CIT? Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Finansów

Resort finansów nie zamierza przekładać wejścia w życie JPK_CIT w związku z odłożeniem w czasie KSeF. Tak jak zaplanowano wcześniej, nowe obowiązki wejdą w życie już od 1 stycznia 2025 roku. Po spotkaniu w resorcie wiemy więcej także o tym, jak ma wyglądać raportowanie JPK_KR po wejściu w życie nowych przepisów.

W Ministerstwie Finansów miało miejsce spotkanie uzgodnieniowe z udziałem przedstawicieli firm sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz doradców podatkowych. Samorząd doradców reprezentowała na nim Joanna Krzemińska z Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Spotkanie poświęcone było m.in strukturę logicznej plików JPK_KR, czyli elektronicznych ksiąg rachunkowych.

Co wiemy po spotkaniu na temat schemy JPK_KR? Dane podatkowe zostaną ograniczone w JPK_KR do 6 pozycji (zrezygnowano z raportowania poszczególnych dokumentów składających się na różnice pomiędzy ujęciem rachunkowy a podatkowym. Węzeł rozliczenia podatku dochodowego (RPD) zbudowany ma zostać na wzór noty podatkowej określonej dla sporządzonych sprawozdań finansowych zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości). Na ten moment JPK_CIT będzie de facto „plastrem” w JPK_KR, a nie odrębnym raportowaniem. Szczegółowość danych to będzie zagregowana wartość poszczególnych pozycji:

  1. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych);
  2. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym;
  3. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych;
  4. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem / stratą dla celów rachunkowych a dochodem / stratą dla celów podatkowych);
  5. Koszty nieuznawane za koszy uzyskania przychodu w bieżącym roku;
  6. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych.

Informacje dotyczące  rozliczenia podatku dochodowego przekazywane będą fakultatywnie w pierwszym roku obowiązku raportowego. 

Uczestnicy spotkania w MF postulowali zorganizowanie warsztatów, w których zostanie pokazana skala koniecznych zmian systemowych oraz możliwości w zakresie tego jakie informacje są w stanie dostarczać a jakich nie. Biznes rekomendował również całkowite rozdzielenie struktur (podatkowych i rachunkowych), ale na razie resort finansów nie ma takich planów. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zadeklarowali tez wydanie stosownych objaśnień - co ma nastąpić w najbliższych miesiącach.