2020-07-01

Zmiany w podatkach od początku lipca

Od 1 lipca  podatników czeka dużo pracy związanej z wdrożeniem nowych zasad rozliczania podatków. Wdrożono nową matrycę stawek VAT, raportowanie schematów podatkowych, implementację dyrektywy ATAD2, podatek od Netflixa i innych dostawców filmów, rozliczanie kosztów podatkowych i strat. A to tylko część zmian, które właśnie weszły w życie. Wprowadzenie kolejnych zaplanowano na jasieni.
 

CIT i regulacje unijne
Od drugiego półrocza zaczęły obowiązywać przepisy uszczelniające system podatku CIT, implementujące dyrektywę ATAD2 w zakresie przepisów o kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich. Do polskiego prawa wprowadzone zostaną regulacje mające na celu przeciwdziałanie rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych. 
 
Ustawa o VAT 
Kolejna grupa rozwiązań obejmuje zmiany ustawy o VAT i implementację dyrektywy 2018/1910 w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku VAT, dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi.
 
Nowa matryca stawek VAT 
Nowa matryca stawek VAT ma uporządkować i uprościć stosowanie klasyfikacji statystycznych w celu ustalania prawidłowej wysokości podatku od towarów i usług. 
Niektóre wartości zostaną obniżone, niektóre podwyższone. Konieczne stanie się szybkie dopasowanie towarów i usług o określonych cechach wspólnych do odpowiednich załączników ustawy o VAT dotyczących obniżonych stawek VAT. Warto podkreślić, że nowa matryca ma spowodować objęcie jedną stawką VAT w jak największym stopniu całych grup towarowych. 
 
Podatek od Netflixa
Od teraz podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie będzie zobowiązany do wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej opłaty w wysokości 1,5 proc. przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeśli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy. 
 
Źródło: Prawo.pl
Czytaj więcej TU