2020-05-18

Tarcza antykryzysowa 3.0 – nowy przewodnik dla przedsiębiorców

Co nowego czeka przedsiębiorców w kolejnej, trzeciej wersji tarczy antykryzysowej? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w bezpłatnym informatorze przygotowanym przez doradców podatkowych. 

Przewodnik po tarczy antykryzysowej 3.0, którą właśnie uchwalił sejm można bezpłatnie pobrać tutaj.

W nowej tarczy znalazły się kolejne narzędzia, które mają pomóc firmom w kryzysie spowodowanym epidemią COVID-19. Uchwalona tarcza 3.0. zakłada wsparcie zarówno finansowe, jak i proceduralne administracyjne, w tym przede wszystkim:

- rozszerzenie zwolnienia ZUS – umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 zł;

- zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 25% na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika;

- dalsze upraszczanie regulacji administracyjnych oraz czasowe wydłużanie obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień, tak aby nie zostały naruszone łańcuchy dostaw oraz ciągłość działalności gospodarczej;

Działania powyższe stanowią jedynie część z nowych uregulowań zawartych w nowej wersji tarczy, jednocześnie ich konstrukcja, jak i zakładany cel mają w ocenie ustawodawcy prowadzić do uproszczenia obowiązków wynikających z uregulowań administracyjnych, jak i bezpośrednią pomoc zarówno dla obywateli, jak i przedsiębiorstw.

Należy zwrócić uwagę na to, że przerwane i zawieszone – na mocy wcześniejszych ustaw antykryzysowych - terminy rozpoczynają bieg (lub odpowiednio biegną dalej) po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tarczy 3.0.