2023-02-05

X Edycja Konkursu "Podatki są proste jak drut"

Zapraszamy do udziału w kolejnej X Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa Podatkowego „Podatki są proste jak drut”. 

Konkurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, których praca magisterska poświęcona jest zagadnieniom z zakresu prawa i ekonomii podatkowej.

Organizując X Edycję Konkursu jesteśmy przekonani, że Konkurs stał się ciekawym doświadczeniem dla studentów oraz platformą służącą do wyboru ścieżki kariery. 

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione do 31 grudnia 2022 r. Szczegóły konkursu zawarte są na stronie www.prostejakdrut.pl  

Termin nadsyłania prac magisterskich wraz z drukiem rekomendacji upływa 31 marca 2023 r. na adres e-mail: mazowiecki@kidp.pl

 

Pytania ws. konkursu: Biuro Mazowieckiego Oddziału KIDP tel. 723 575 701, e-mail: prostejakdrut@kidp.pl  mazowiecki@kidp.pl 

Na Laureatów Konkursu I, II, III miejsca czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rekomendacje Członków Komisji Mazowieckiego Oddziału KIDP.