2021-11-15

Wielkopolska: bezpłatne webinarium dla przedsiębiorców

Wielkopolski Oddział KIDP oraz Wielkopolski Fundusz Rozwoju zapraszają na bezpłatne webinarium: „Wsparcie finansowe dla wielkopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP”, które odbędzie się 30 listopada 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:15. Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube.

Partnerami wydarzenia są:  Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie oraz Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Podczas webinarium omówione zostaną produkty finansowe WFR dla  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego:

- Pożyczka Ekspansja – umożliwiająca uzyskanie lub wzmocnienie potencjału eksportowego;

- Pożyczka Regionalna – finansowanie realizacji zamówienia publicznego;

- Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską – finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków WRPO 2014+;

- Pożyczka Miejska – umożliwia sfinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju obszarów miejskich;

- Pożyczka Obrotowa – finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług;

- Pożyczka Hipoteczna – umożliwia finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością;

- Pożyczka EKOenergetyczna – finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE, minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza;

- Poręczenie – zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych oraz obrotowych.

 

Ponadto Remigiusz Pytlik z  Krajowej Izby Doradców Podatkowych przedstawi zmiany podatkowe związane z Polskim Ładem, wchodzące w życie już od stycznia 2022 roku.

 

Rejestracja na wydarzenie trwa do 29 listopada 2021  pod adresem mailowym: promocja@wfr.org.pl 

 

Potwierdzenie udziału otrzymacie Państwo pocztą elektroniczną. Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Link logujący na webinarium zostanie przesłany do uczestników najpóźniej w dniu wydarzenia.

 

W załączeniu agenda.

Źródło: WFR