2024-02-15

„Wakacje od ZUS” - opinia

Komisja Prawna Krajowej Rady Doradców Podatkowych wydała opinię dotyczącą przepisów wprowadzających „wakacje od ZUS”. W ocenie ekspertów, zapowiadane przepisy nie są precyzyjne, a skorzystanie z możliwości niezapłacenia składek ZUS przez przedsiębiorców, wymagać będzie nadmiernej biurokracji.

Listę poprawek do nowych przepisów przygotowali doradcy podatkowi specjalizujący się w ubezpieczeniach społecznych: Izabela Leśniewska i Jacek Leśniewski. Wskazali w niej 10 obszarów, w których przepisy wprowadzające „wakacje od ZUS” wymagają doprecyzowania lub zmiany. W opinii wskazują m.in. na nadmierną biurokrację związaną z możliwością uzyskania zwolnienia od płacenia składek na ZUS. Zdaniem ekspertów, przepisy w kilku miejscach wymagają doprecyzowania.

- Projekt nie jest jednoznaczny. Dobra idea, ale wykonanie kiepskie, a ilość biurokracji jest przytłaczająca - komentuje Izabela Leśniewska, współautorka opinii KRDP. - W przepisach jest sporo nieścisłości, np. ZUS będzie musiał wydać decyzję do 10 kolejnego miesiąca, a przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji DRA do 20 kolejnego miesiąca. 

„Wakacje od ZUS” to jeden z flagowych projektów nowego rządu, którego celem miało być ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców. Po ich wejściu w życie, przedsiębiorcy będą mogli raz do roku skorzystać z możliwości niepłacenia składek ZUS przez jeden miesiąc. 

https://kidp.pl/wakacje-od-zus-opinia-komisji-prawnej-krdp