2024-05-16

Ulga na bezpieczeństwo - wypełnij ankietę i zostań współautorem inicjatywy legislacyjnej

Zachęcamy do udziału w nowym projekcie, zainicjowanym przez grupę doradców podatkowych, a skierowanym do firm i obywateli. Celem jest zainicjowanie dyskusji i pracy nad wprowadzeniem w Polsce zupełnie nowej ULGI NA BEZPIECZEŃSTWO. Zachęcamy do udziału w ankiecie i podzielenia się opinią, która pozwoli stworzyć katalog wydatków, które uprawniałyby do skorzystania z ulgi. Wyniki ankiety oraz wnioski zostaną przedstawione Ministerstwu Finansów do konsultacji.

- Proponujemy innowacyjne podejście, inspirowane funkcjonującą już ulgą podatkową B+R. Ulga dla bezpieczeństwa, jako rozwiązanie podatkowe ma na celu zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli. Skierowana będzie zarówno do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorców. Rozwiązanie pozwoli na odliczenie kosztów kwalifikowanych związanych z poprawą szeroko rozumianego bezpieczeństwa – zapowiada Patryk Kozioł, doradca podatkowy, jeden z pomysłodawców inicjatywy legislacyjnej.

Nad zmianami umożliwiającymi jej wprowadzenie pracuje zespół składający się z doradców podatkowych, w tym członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych w składzie:  dr Iwona Biernat-Baran, Patryk Kozioł, dr Marcin Rymaszewski oraz Radomir Szaraniec. Zadaniem zespołu jest nie tylko zaproponowanie konkretnego mechanizmu ulgi, ale także promocja tego pomysłu i doprowadzenie do wdrożenia ulgi w ścisłej współpracy z Ministerstwem Finansów.

Jakie Koszty mają kwalifikować się do odliczenia? Wśród propozycji zgłoszonych do tej pory znalazły się np. szkolenia z pierwszej pomocy, przysposobienia obronnego, obsługi broni, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa i komunikacji kryzysowej, zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji szkoleń. Ale katalog jest cały czas otwarty. W celach konsultacyjnych powstały dwie ankiety, w których swoje stanowisko wyrazić może zarówno każda osoba nieprowadząca działalności gospodarczej jak i przedsiębiorcy.

Ankiety będą przeprowadzane do 15 czerwca 2024 r (termin przedłużono).

Ankieta dla Obywateli

Ankieta dla Przedsiębiorców

- Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej tej ulgi, dostępnej dla doradców, klientów oraz ich znajomych. Chcemy zdobyć przynajmniej 1 tysiąc opinii, tak aby przygotowywany przez nas katalog wydatków, które uprawniałyby do ulgi podatkowej był jak najbardziej użyteczny i odpowiadał na potrzeby społeczeństwa – deklaruje Patryk Kozioł.