2020-05-27

Tarcza antykryzysowa 4.0 – co nas czeka?

W sejmie trwają prace nad nową pulą przepisów składających się na tarczę antykryzysową dla przedsiębiorców. Niektóre z nich już budzą kontrowersję. Co będzie zawierać tarcza antykryzysowa 4.0?

Zmiany z zakresu prawa pracy

Najwięcej emocji budzą przepisy liberalizujące prawo pracy. Ustawodawca, szukając sposobu na to, jak pomóc przedsiębiorcom w kryzysie wywołanym COVID-19, chce dać im kilka nowych uprawnień.

Pracodawcy mają zyskać możliwość obniżenia pensji pracownikom nawet o 50% lub zmniejszenia wymiaru czasu pracy o 20%. Na takie działanie pracodawca nie będzie potrzebował zgody pracowników. Warunkiem skorzystania z tej możliwości będzie istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń związany z epidemią koronawirusa. 

Inna zmiana, która może nie spodobać się pracownikom, to prawo pracodawcy do decydowania o tym, kiedy pracownik skorzysta z przysługującego mu urlopu. W praktyce może oznaczać to, że pracodawca wyśle pracownika na przysługujący mu urlop wbrew jego woli, w terminie wygodnym dla pracodawcy, a nie uwzględniającym plany wakacyjne pracownika.

Przepisy antyprzejęciowe

Rząd chce również, aby w tarczy antykryzysowej 4.0 znalazły się przepisy chroniące polskie spółki przed przejęciem przez inwestorów spoza Unii Europejskiej. Czasy kryzysu gospodarczego ułatwiają bowiem wrogie przejęcie osłabionych kryzysem firm. Specjalna ochroną antyprzejęciową mają być objęte te polskie firmy, których przychód na terytorium Polski przekroczył 10 mln euro w ciągu jednego z dwóch lat poprzedzających chęć przejęcia. Takie transakcje mają zostać objęte kontrola prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Antyprzejęciowe przepisy mają objąć branże kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa i porządku publicznego, m.in. firmy związane z energetyką, transportem, ochroną zdrowia czy produkcją żywności.

Wakacje kredytowe

Konsumentów zainteresować mogą wakacje kredytowe, które także przewiduje tarcza antykryzysowa 4.0. ten projekt zakłada prawo do zawieszenia spłaty kredytu przez 3 miesiące – bez odsetek i dodatkowych opłat. Z tej formy pomocy będą mogli skorzystać konsumenci, którzy stracili pracę lub inne główne źródło przychodu po 13 marca 2020 roku.

Ułatwienia podatkowe

Tarcza antykryzysowa 4.0 zawiera również pakiet zmian w przepisach podatkowych. Rząd chce np. rozszerzyć zakres darowizn podlegających odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego, w tym na darowizny przekazane na rzecz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnego domu pomocy, domu pomocy społecznej.

Nowa tarcza antykryzysowa ma umożliwić także odliczenie podatku przez podatników, w tym podatników prowadzących działalność gospodarczą (na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub liniowej 19% stawki podatku), z tytułu darowizn rzeczowych w formie komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata) przekazanych w tym roku np. placówkom oświatowym. Do kosztów uzyskania przychodów firmy będą mogły zaliczyć koszty wytworzenia lub nabycia rzeczy, które następnie zostały przekazane szpitalom lub placówkom oświatowym.

Szczegółowe informacje o tym, co zawiera tarcza antykryzysowa 4.0 znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju. O finalnej postaci przepisów tarczy antykryzysowej 4.0 zadecydują w ciągu najbliższych dni Sejm i Senat.