logo: KIDP

2024-01-17

Spotkanie legislacyjne w Kancelarii Premiera

Doradcy podatkowi, adwokaci, lekarze oraz inni przedstawiciele zawodów zaufania wzięli udział w spotkaniu na temat konsultacji społecznych procesu tworzenia nowych przepisów prawa. Delegaci KRDP przekazali ministrom postulaty samorządu i środowiska doradców podatkowych, dotyczące konsultowania nowych przepisów podatkowych.

To pierwsze takie spotkanie od lat, na którym samorządy zawodowe mogły wyrazić swoje postulaty i oczekiwania co do przebiegu procesu legislacyjnego. Stronę rządową reprezentowali: Minister – Członek Rady Ministrów, Maciej Berek, Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Agnieszka Buczyńska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Maciej Miłkowski oraz p.o. Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, Joanna Knapińska. W spotkaniu uczestniczył również Michał Deskur, Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu.

Środowisko doradców podatkowych reprezentowali członkowie Krajowej Rady Doradców Podatkowych: Radomir Szaraniec i Sebastian Ząbczyk, którzy przekazali przedstawicielom Rady Ministrów postulaty środowiska doradców podatkowych.

Zwróciliśmy uwagę na to, że doradcy podatkowi chcieliby brać udział w opiniowaniu projektów już na wstępnym etapie, jako eksperci. Dzięki temu, wniesiemy wartość merytoryczną do pierwotnego projektu oraz nie będziemy zaskakiwani projektami ustaw z bardzo krótkim czasem na odpowiedź. Prosiliśmy również o poszanowanie zasady vacatio legis w przepisach podatkowych, które powinno być odpowiednio długie, w zależności od rangi zmian. Wskazywaliśmy także na rolę właściwie wykwalifikowanych osób tworzących akty prawny – żeby te były spójne i poprawne językowo. Ostatni nasz postulat dotyczył wstecznej analizy wprowadzonych zmian - żeby nie zapominać o późniejszej ocenie czy wprowadzone przepisy odniosły skutek zamierzony przez prawodawcę – bo jeśli nie, to znaczy, że coś poszło źle w procesie legislacji – tłumaczy uczestnik spotkania, doradca podatkowy, Sebastian Ząbczyk.

W opinii uczestników spotkania, to szansa na nowe otwarcie w relacjach między zawodami zaufania a rządem i Rządowym Centrum Legislacyjnym. Po raz pierwszy od wielu lat, strona rządowa jest tak otwarta na głos strony społecznej i ekspertów. 

Jest szansa  na to, że w tej kadencji uda się poprawić błędy i złą legislację poprzednich lat. Po raz pierwszy na takim szczeblu rozmów mieliśmy okazję np. pokazać absurdy związane z wprowadzeniem nieodliczalnej od podatku składki zdrowotnej zależnej od dochodów. Mimo że nowa danina ma charakter podatku, to została nazwana składką, co rodzi określone, poważne konsekwencje: bo ewentualne spory z nią związane trafiły do właściwości sądów powszechnych, które nie są przygotowane na rozstrzyganie takich spraw. To typowy przykład „sieroty legislacyjnej”: bo dziś ani Ministerstwo Finansów, ani Ministerstwo Zdrowia nie poczuwają się do bycia gospodarzem tych przepisów – wyjaśnia Radomir Szaraniec, doradca podatkowy uczestniczący w spotkaniu.

 

Zdjęcia: KPRM