2020-08-11

Skuteczna interwencja doradców podatkowych – 140 tys. przedsiębiorców odzyska pieniądze z ZUS

Sejm zmienił wadliwe przepisy, a ZUS ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie z opłacania składek złożone do 30 czerwca przez płatników, którzy posiadali nadpłatę lub dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem. Wnioski te zostaną rozpatrzone nawet wtedy, gdy wcześniej ZUS odmówił zwolnienia z opłacania składek. To efekt interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który zajął się tą sprawą na prośbę samorządu doradców podatkowych.

Trzymiesięczne zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS było jednym z pierwszych narzędzi wchodzących w skład tarczy antykryzysowej związanej z epidemią COVID-19. Na podstawie uchwalonych w marcu przepisów, ze zwolnienia skorzystało 1,7 mln firm, a łączna kwota zwolnień przekroczyła 2 mld zł.

Ale nie wszyscy skorzystali z tej ulgi w tym samym stopniu. 140 tys. przedsiębiorstw otrzymało mniejszą pomoc, ponieważ na ich kontach w ZUS istniała nadpłata. A ZUS zanim ich zwolnił ze składek za marzec, kwiecień i maj, to zaliczył nadpłatę na poczet składek za te miesiące.

- Nieprecyzyjne przepisy urzędnicy interpretowali na niekorzyść tych przedsiębiorców. ZUS, w przypadku firm, które miały nadpłatę, w pierwszej kolejności zaliczał ją na poczet składek za kolejne miesiące, a dopiero w drugim kroku, na wniosek przedsiębiorcy, zwalniał go z płacenia składek. Na taką, w naszej opinii niewłaściwą i krzywdzącą praktykę jako pierwsi zwrócili uwagę eksperci Krajowej Izby Doradców Podatkowych - wyjaśnia Radomir Szaraniec, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych i szef zespołu ekspertów podatkowych ds. COVID-19.

Samorząd doradców podatkowych o pomoc poprosił Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Minister Adam Abramowicz włączył się w tę sprawę i wysłał do prezes ZUS pismo z prośbą o interwencję. Dzięki wspólnym działaniom doradców podatkowych i Rzecznika MŚP krzywdzące przedsiębiorców przepisy właśnie zostały zmienione, a ZUS poinformował na swoich stronach, że ich sprawy automatycznie zostaną rozpatrzone jeszcze raz, bez konieczności składania ponownego wniosku.

Łączna kwota składek, które odzyskają polscy przedsiębiorcy dzięki wspólnym działaniom doradców podatkowych i Rzecznika MŚP może wynieść nawet kilkaset milionów złotych.