logo: KIDP

2022-04-26

Rekordowe ślubowanie nowych doradców podatkowych

Aż 99 nowych doradców podatkowych złożyło ślubowanie i dołączyło do Krajowej Izby Doradców Podatkowych. To największa liczba nowych ślubujących doradców od kilku lat. Większość nowych doradców podatkowych to kobiety.

Ostatni rok to większe niż zazwyczaj zainteresowanie zawodem doradcy podatkowego. Coraz więcej osób po studiach prawniczych i ekonomicznych interesuje się tym zawodem. 

- Serdecznie witam w gronie doradców podatkowych i gratuluję pomyślnego zdania trudnego państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. To trudny zawód bo wymaga nieustannego uzupełniania wiedzy i śledzenia nowych przepisów.  Zachęcam do udziału w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez samorząd, dzięki czemu doradcy podatkowi mogą wciąż podnosić swoje kwalifikacje - mówiła podczas uroczystego ślubowania prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, doradca podatkowy, przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Ślubowanie aż 99 nowych doradców podatkowych (57 kobiet i 42 mężczyzn) oznacza, że łączna liczba wszystkich członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych wzrosła do 8928 osób. Najwięcej doradców podatkowych mieszka i pracuje na Mazowszu - łącznie zawód doradcy podatkowego wykonuje tu 2671 osób. Na kolejnych miejscach są Śląsk i Wielkopolska ze stanem, odpowiednio, 1012 i 928 doradców podatkowych na liście. 

- Jest nas mniej niż radców prawnych czy adwokatów, ale moim zdaniem, taki stan rzeczy ma więcej zalet niż wad.  Chciałbym bardzo podkreślić przy tym, jak ważna jest praca nowych doradców na rzecz samorządu. 25 lat temu byłem w tym punkcie kariery co wy, a dziś mam zaszczyt przewodniczyć Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Jako przewodniczący, zrobię wszystko, żeby zmotywować was do włączenia się w życie samorządowe - mówił Andrzej Ladziński, przewodniczący KRDP

Aby zostać doradcą podatkowym w Polsce trzeba spełnić kilka warunków. Dwa najważniejsze, to konieczność posiadania wyższego wykształcenia oraz zdania wymagającego, dwuetapowego egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Finansów. Nowi doradcy podatkowi muszę wykazać się odbyta praktyką i przestrzegać zasad etyki doradców podatkowych.