2020-08-13

Prawo.pl: Koleżeńska przysługa i kredyt dla kogoś może mieć konsekwencje podatkowe

Jak donosi serwis Prawo.pl zwrot kosztów poniesionych przez podatnika na spłatę kredytu za kolegę nie rodzi skutków podatkowych. Skarbówka potwierdza, że kwota odsetek, naliczona od tych kosztów i otrzymana przez podatnika, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.

Serwis przytacza konkretny przypadek: Podatnik umówił się z kolegą, że zaciągnie kredyt w banku „za niego” z pierwszą ratą płatną po sześciu miesiącach. Do tego czasu kolega miał uregulować zdolność kredytową i dokonać cesji – przejąć spłatę kredytu. Tak się jednak nie stało, ale podatnik wcześniej (w 2015 r.) wszystkie pieniądze przekazał zgodnie z dyspozycją kolegi. W konsekwencji podatnik spłacił to zobowiązanie w banku za kolegę i płaci nadal. Po pewnym czasie podatnik wystąpił do sądu o zasądzenie mu tych pieniędzy, które już zapłacił.

Sąd uznał to roszczenie i przyznał mu kwotę 147 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie. Sąd uznał ustalenia podatnika z kolegą za nienazwaną umowę cywilnoprawną (nie jest to umowa pożyczki). Aktualnie kolega płaci podatnikowi zgodnie z zawartą ugodą po 4 tys. zł miesięcznie od maja 2019 r. do chwili obecnej.

Podatnik powziął wątpliwość, czy od zawartego zobowiązania jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej, względnie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jego zdaniem, nie ma on obowiązku podatkowego względem państwa. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał to stanowisko za nieprawidłowe. Stwierdził, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym mającym konkretny wymiar finansowy. 

Cały artykuł w serwisie Prawo.pl