2022-05-25

Prawa podatnika - konferencja pod patronatem doradców podatkowych

Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zaprasza na konferencję pod patronatem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce.

Temat: PRAWA PODATNIKA W PRAWIE POLSKIM I PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ

Wydarzenie odbędzie się w Krakowie 19-20 czerwca 2022 r., w Hotelu Holiday Inn, ul. Wielopole 4.

Cennik i formularz zgłoszeniowy w załączonej ulotce.

Pytania należy kierować na adres: ochrona.praw.podatnika2022@gmail.com  

Możliwość nakładania podatków przez państwo jest powszechnie akceptowalnym elementem jego suwerenności i państwo ma w tej mierze dużą swobodę. Jednak ingerencja w wolności i prawa podatnika nie może być dokonywana w sposób dowolny. Granice ingerencji w prawa i wolności podatnika wyznacza zarówno prawo krajowe jak i prawo międzynarodowe czy prawo Unii Europejskiej. 

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dyskusji na temat praw podatnika w prawie polskim, prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, a także sformułowanie uwag de lege lata i postulatów de lege ferenda.

Intencją jej organizatorów jest, aby analizie poddać bieżące problemy praktyki prawa podatkowego związane z szeroko rozumianą sferą ochrony praw podatnika. 

Udział w konferencji w charakterze referentów i dyskutantów potwierdzili już m.in.:

  • Prof. dr hab. Stanisław Biernat

  • Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c.

  • Paweł Chrupek

  • Dr Agnieszka Franczak

  • Andrzej Ladziński, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych

  • Dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK

  • Dr hab. Artur Mudrecki prof. ALK, sędzia NSA

  • Prof. dr hab. Piotr Tuleja  

Konferencja rozpocznie się w niedzielę, 19 czerwca, o godzinie 17:30. W poniedziałek, 20 czerwca, konferencja będzie trwać od rana do około godz. 16:30.