2021-10-18

Prace nad "Polskim Ładem" w Senacie

50 stron postulatów zmian w przepisach „Polskiego Ładu” przekazali doradcy podatkowi senatorom, którzy obecnie zajmują się tymi przepisami.

 

W piątek 15 października w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej miało miejsce wspólne posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Do udziału w tym wydarzeniu poświęconym pracom nad przepisami podatkowymi „Polskiego Ładu” Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki zaprosił Adama Mariańskiego, przewodniczącego KRDP oraz przedstawicieli organizacji przedsiębiorców. 

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienie prof. Mariańskiego, który zaprezentował senatorom swoje wyliczenia i główne wątpliwości związane z przepisami, które przygotowało Ministerstwo Finansów. Szef samorządu doradców podatkowych przekazał Senatowi dokument zawierający 50 stron zgłoszonych przez doradców podatkowych uwag do „Polskiego Ładu”

Uwagi do „Polskiego Ładu” zgłoszone przez doradców podatkowych