2024-01-27

Potrzebne zmiany w e-Urzędzie Skarbowym

KIDP wystąpiła do resortu finansów o rozwiązanie problemu, który mają doradcy podatkowi reprezentujący osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ministerstwo Finansów tworząc e-Urząd Skarbowy, czyli internetową platformę do rozliczeń z fiskusem, zapomniało dostępie profesjonalnych pełnomocników do rozliczeń osób fizycznych. Środowisko doradców podatkowych wyłapało ten błąd i zgłosiło się do Ministerstwa Finansów z apelem o dodanie takiej funkcji.

Sprawa jest pilna, bo w 2024 roku po raz pierwszy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą dostaną od fiskusa gotowe rozliczenie, które będą mogli zaakceptować lub ręcznie skorygować. Niestety, z tym drugim może być problem - bo przedsiębiorcy nie robią tego sami, tylko korzystają z pomocy doradców podatkowych. A ci - jak się okazało - nie mają dostępu do danych klientów prowadzących JDG

⁃ Obecne przepisy nie uwzględniają wniosku o przyznanie dostępu lub odebranie dostępu do konta w e-Urzędzie Skarbowym dla osób fizycznych. Dla dobra podatników oraz w interesie KAS należy jak najszybciej zmienić przepisy tak, by osoby fizyczne miały możliwość udostępnienia swych danych pełnomocnikom. Dzięki temu, doradcy podatkowi dbający o prawidłowość rozliczeń swoich klientów będą mieli pełne dane - co sprawi, że będzie mniej korekt zeznań podatkowych - tłumaczy członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, doradca podatkowy Michał Cielibała, który pierwszy zwrócił uwagę na tę braki w funkcjonalnościach systemu.

Na ten problem zareagowała Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Samorząd doradców jest w kontakcie z resortem i będzie brał udział w pracach nad dalszym rozwojem i udoskonalaniem systemu. 18 stycznia Przewodniczący KRDP skierował do MF pismo, w którym prosi resort o rozwiązanie problemu braku dostępu profesjonalnych pełnomocników do rozliczeń swoich klientów, będących osobami fizycznymi.

- W poprzednich latach sporządzenie zeznania podatkowego stwarzało wiele problemów związanych z prawidłowym ustaleniem zapłaconych zaliczek, które należy we właściwej wysokości uwzględnić w zeznaniu podatkowym. Przyczyną takiego stanu było to, że nie zawsze Urzędy Skarbowe zgodnie z intencją podatnika księgowały wpłaty, lub wpłaty były nieterminowe i część należności była księgowana na poczet odsetek. Kolejnym zidentyfikowanym problemem jaki dość często powodował składanie korekt zeznań podatkowych było nieuwzględnienie wszystkich dochodów jakie podatnik osiągnął w roku podatkowym. Podatnicy zapominali o dochodach z tytułu zasiłków chorobowych lub innych przychodach, dane te znajdowały się w systemie eUS jednak nie były uwzględniane w zeznaniach podatkowych. Składanie korekt zeznań podatkowych najczęściej inicjowane było przez KAS, która to stwierdzała nieprawidłowości i wysyłał korespondencję do podatnika. Podatnicy, którzy korzystali z pełnomocników i tak samodzielnie nie byli w stanie korygować zeznań podatkowych, ze względu na brak wiedzy i zrozumienia istoty problemu. A nawet ci podatnicy, którzy mają kompetencje do wypełnienia zeznań też nie chcieli samodzielnie ich poprawiać, jeśli wcześniej sporządzał je pełnomocnik - czytamy w uzasadnieniu pisma wysłanego przez Andrzeja Ladzińskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców podatkowych.

To nie koniec oczekiwanych przez środowisko doradców podatkowych zmian w e-Urzędzie Skarbowym. Kolejnym ważnym udoskonaleniem systemu ma być zintegrowaniem listy doradców podatkowych z system eUS w taki, sposób, żeby system automatycznie weryfikował wypełniony przez użytkownika serwisu eUS formularz dotyczący pełnomocnictwa ogólnego na etapie jego składania i tym samym potwierdzać uprawnienia pełnomocnika. Dzięki temu, pojawi się szansa na systemowe ograniczenie praktyk nieuprawnionego wykonywania doradztwa podatkowego.