2019-12-01

Polsko-Czeska konferencja podatkowa w Ołomuńcu

Po raz dziewiąty odbyła się międzynarodowa konferencja z cyklu „Podatki bez granic”. W tym roku miejscem obrad w dniach 29-30 listopada był Ołomuniec na Morawach (Czechy). Organizatorami były Izba Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej oraz Oddział Dolnośląski i Śląski KIDP.     

Tematyka konferencji skupiała się wokół aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Czechach i Polsce oraz pozycją doradcy podatkowego w każdym z tych krajów. Podczas dwóch dni odbyło się sześć paneli tematycznych, w czasie których poszczególne zagadnienia prezentowane były przez czeskiego oraz polskiego doradcę podatkowego. Taka konwencja pozwalała omówić każdy temat zarówno z perspektywy regulacji prawnych jak i praktyki stosowania przepisów w Czechach oraz w Polsce. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy aktywnie uczestniczyli we wszystkich sesjach. Całość konferencji była tłumaczona symultanicznie na język polski oraz czeski.


Obok walorów merytorycznych, konferencja umożliwiała również integrację środowiska doradców podatkowych z obu krajów. Wieczorem pierwszego dnia odbył się uroczysty bal, w którym udział wzięli uczestnicy konferencji wraz z rodzinami. Drugiego dnia, po zakończonych obradach, można było wziąć udział w wycieczce z przewodnikiem po Ołomuńcu, szlakiem najważniejszych zabytków tego miasta.


Podsumowując można stwierdzić, że coroczna konferencja z cyklu „Podatki bez granic” wpisała się już na trwałe w pejzaż wzajemnej współpracy zarówno merytorycznej jak i towarzyskiej doradców podatkowych z Polski oraz Czech.