2020-08-06

NSA staje po stronie przedsiębiorców w sporze z fiskusem

Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie wskazał, że wszczynanie postępowań karno-skarbowych jedynie po to, by zablokować możliwość przedawnienia, stanowi nadużycie prawa - donosi Business Insider.

- Do tej pory organy podatkowe praktykowały bardzo niekorzystne działania dla podatników polegające na doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania karnego skarbowego na krótko przed upływem terminu przedawnienia. Niekiedy nawet miesiąc, dwa przed jego końcem. To powodowało, że termin przedawnienia ulegał zawieszeniu, co dawało organom dodatkowy czas na prowadzenie postępowania podatkowego i wydanie decyzji - tłumaczy prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie takie postępowania automatycznie zostaną umorzone czy przerwanie. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że postępowania podlegają kontroli sądu i możliwa jest sytuacja, w której wszczęty KKS nie przyniesie skutków prawnych.

- NSA nie zgodził się z poglądem WSA we Wrocławiu, że sądy administracyjne są zobowiązane do badania zasadności wszczynania postępowań karnych skarbowych. Stwierdził, że w ramach swojej kognicji sądy administracyjne mogą jedynie badać ewentualną instrumentalność zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Może to umożliwić organom podatkowym dalsze wykorzystywanie postępowań karnych do naprawiania swoich zaniedbań we wszczynaniu kontroli podatkowej we właściwym czasie. Wystarczy dokonać kilku czynności procesowych, aby uniknąć badania zasadności wszczęcia postępowania karno-skarbowego - tłumaczy przewodniczący KRDP.

Krajowa Izba Doradców Podatków próbowała zebrać informacje o liczbie przypadków wszczynania postępowań tuż przed upływem terminu przedawnienia w latach 2015-2018, jednak izby celno-skarbowe w większości odmawiały udzielenia informacji (Wojewódzkie Sądy Administracyjne wydały pierwsze decyzje wskazujące na brak podstaw do takiej odmowy).

Równocześnie KRDP sprawdziła, jak kształtowało się zjawisko przed stworzeniem KAS. Z tej analizy wynika, że w latach 2008-2014 aż 91 proc. przypadków wszczęcia postępowań dotyczyło spraw, w których przedawnienie przypadało w roku wszczęcia postępowania.

Źródło: Business Insider