2021-12-10

Krytyczne spojrzenie na przepisy Polskiego Ładu - konferencja

16 grudnia w Warszawie odbędzie się całodniowe spotkanie na którym eksperci i doradcy podatkowi zaproszeni przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, podejmą się próby krytycznej oceny przepisów Polskiego Ładu. Nowe regulacje wejdą w życie już 1 stycznia i budzą duże obawy wśród przedsiębiorców i ekspertów podatkowych.

Samorząd doradców podatkowych od początku rządowych prac nad Polskim Ładem postulował złagodzenie świadczeń fiskalnych nakładanych na przedsiębiorców. Doradcy już na etapie prac legislacyjnych przygotowali kilkadziesiąt stron poprawek do projektowanych przepisów, wskazując na błędy, nieścisłości i nieproporcjonalne obciążenie podatkowe wybranych grup podatników.

Konferencja „Polski Ład” organizowana przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych ma być krytycznym spojrzeniem na uchwalone przepisy. Zaproszeni eksperci przeanalizują poszczególne aspekty podatkowe Polskiego Ładu wskazując na możliwe skutki wprowadzonych regulacji. Konferencja będzie także okazją do lepszego poznania i zrozumienia przepisów.

Ze względu na sytuację pandemiczną, wydarzenie odbędzie się w formule online. Wszystkie wystąpienia ekspertów będą transmitowane na Facebooku Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Początek transmisji o godz. 10.00.

Partnerem konferencji jest: TUiR Warta

Harmonogram konferencji „Polski Ład”
Warszawa, 16.12.2021, godz. 10.00

10.00 - 10.15 Otwarcie Konferencji Prof. Adam Mariański, Przewodniczący KRDP

10.15 - 11.55 Blok I Polski Ład – czyli jak zwiększyć niesprawiedliwość systemu podatkowego

10.15 - 10. 35 Prof. dr hab. Adam Mariański, Przewodniczący KRDP „Polski (nie) ład, czyli jak można zwiększyć niesprawiedliwy rozkład ciężarów publicznoprawnych”.

10.35 - 10.55 Izabela Leśniewska – „Składka zdrowotna – wiele stawek i „ostateczność” zwrotu nadpłaty.”

10.55 - 11.15 dr Mikołaj Kondej „Czy lepsze jest wrogiem dobrego? O tym czy podatek CIT po polskim ładzie stanie się bardziej sprawiedliwy?”.

11.15 - 11.35 dr Jowita Pustuł „Polski Ład a sprawiedliwy system podatkowy, czyli sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie”.

11.35 - 11.55 przerwa

11.55 - 12.55 Blok II Potworki legislacyjne (nie) ładu

11.55 - 12. 15 Patrycja Kubiesa „Ulga dla klasy średniej, a praktyczne problemy jej zastosowania w przypadkach mieszanych przychodów i rozliczania małżonków”.

12.15 - 12.35 Radomir Szaraniec „Z rodziną dobrze tylko na zdjęciu? Podatkowe łamigłówki osób bliskich. Wspólne rozliczenie małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci w Nowym Ładzie”.

12.35 - 12.55 przerwa

12.55 - 13.15 Anna Karczewska „Podatek minimalny, czyli zaprzeczenie idei minimalnego podatku dochodowego”.

13.15 - 13.35 Krzysztof Musiał „Zagadki procesowe Polskiego (nie) Ładu w kontroli sądowoadministracyjnej”.

13.35 - 13.55 Dr Justyna Zając-Wysocka „Metody zwalczania „szarej strefy” przewidziane w ustawie tzw. Polski Ład.”

13.55 - 14.00 Zakończenie i podsumowanie konferencji