2020-09-11

Kraków: Bezpłatne porady dla zakładających działalność gospodarczą

Od września 2020 Krajowa Izba Doradców Podatkowych ponownie uruchomiła, trwającą od 2014 roku, akcję informacyjną dla podatników zakładających działalność gospodarczą. 

Doradcy podatkowi z Małopolskiego Oddziału KIDP będą pełnić stałe dyżury w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a (Punkt Obsługi Przedsiębiorcy, III piętro, stanowisko nr 7) - w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca. 

Konsultacje mają odbywać się w godz. od 9.00 do 13.00. 

Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy uzyskają bezpłatne porady związane z zakładaniem działalności gospodarczej np. wybór formy opodatkowania, wyłączenie z form opodatkowania, obowiązek rejestracji do podatku VAT, obowiązek zgłoszenia do podatku akcyzowego, obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej.

Kontakt: 12 616 56 07