2024-02-17

Konsultacje w sprawie KSeF

W piątek 16 lutego odbyły się dwa pierwsze spotkania w Ministerstwie Finansów, na których konsultowano możliwe zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur. Środowisko doradców podatkowych w rozmowach z MF reprezentował Damian Groński z Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Pierwszego dnia konsultacji eksperckich odbyły się posiedzenia 2 grup roboczych (zaplanowano ich łącznie 9). Tematem pierwszej dyskusji była wydolność i bezpieczeństwo systemu. Wstrzymując wdrożenie KSeF na początku lutego, minister finansów Andrzej Domański mówił o poważnych wątpliwościach czy system będzie działał stabilnie.Podczas spotkania kwestia wydajności systemu w porównaniu z obecnym dostępem testowym była przedmiotem licznych pytań uczestników.

- Ze strony ministerstwa usłyszeliśmy dziś zapewnienie, że wydajność całego systemu zostanie znacząco zwiększona względem obecnej, testowej wersji KSeF - mówi Damian Groński, doradca podatkowy uczestniczący w spotkaniu.

Wśród zagadnień wymagających wyjaśnienia wskazana została konieczność doprecyzowania kryteriów według, których należy identyfikować wystąpienie awarii w KSeF (np. czy awarią jest przedłużający się proces wystawiania faktur).

Duże emocje wywołała także druga sesja. Dyskutowano m.in. o tym, w jaki sposób sprzedawca towaru czy usługi będzie mógł ustalić czy dana transakcja wymaga wprowadzenia do Krajowego Systemu e-Faktur czy też nie. Resort poinformował, że na ten moment ta kwestia pozostaje nierozstrzygnięta, a odpowiednie rozwiązanie jest wciąż poszukiwane. Podczas spotkania pojawiły się głosy na temat zasadności przeniesienia obowiązku wskazania prawidłowego sposobu fakturowania na nabywcę – nabywca podawałby numer NIP dla faktur, które wymagałyby wprowadzenia do KSeF. Po stronie Ministerstwa takie rozwiązanie wzbudziło obawy m.in. ze względu na fakt, że nie wszystkie podmioty objęte KSeF posiadają numery NIP. Temat identyfikacji nabywcy omawiany był w połączeniu z zagadnieniem fakultatywnego włączenia w system KSeF transakcji B2C.

Z informacji uzyskanych podczas dzisiejszych spotkań w resorcie wynika, że w drugiej połowie marca MF poinformuje o ewentualnych zmianach legislacyjnych w zakresie KSeF. Również w drugiej połowie marca mają się pojawić dodatkowe specyfikacje techniczne oraz harmonogram zmian przygotowywanych w KSeF. Do lipca bieżącego roku mają zostać zakończone prace legislacyjne.

- Ministerstwo zadeklarowało, że wszystkie szczegóły i zmiany będą podawane do informacji publicznej z odpowiednio długim wyprzedzeniem, tak, żeby nikt nie był zaskoczony i każdy miał czas dobrze przygotować się do wejścia systemu - mówi Damian Groński.

Od drugiej połowy roku ma też ruszyć usługa wsparcia technicznego. Poza podstawową infolinią ma być więc dostęp do fachowej konsultacji informatycznej.

W spotkaniach konsultacyjnych w Ministerstwie Finansów wzięło udział 60 gości. Dużo większa liczba chętnych przysłuchiwała się dyskusjom online. W pewnym momencie konsultacjom przysłuchiwało się ponad 1000 osób.