2021-11-26

Konferencja: "Karta (Deklaracja) Dobrych Praktyk Podatkowych - potrzeba uchwalenia w Polsce"

Wydarzenie odbędzie się 8 grudnia 2021 w Warszawie. W dyskusji na temat możliwych założeń do Karty Dobrych Praktyk Podatkowych udział wezmą m.in. doradcy podatkowi, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik MŚP oraz przedstawiciele sądownictwa administracyjnego i Ministerstwa Finansów.

Celem Konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dyskusji na temat kształtu oraz założeń Karty Dobrych Praktyk Podatkowych. W jej trakcie eksperci będą starali się podkreślić niezbędność stworzenia i wprowadzenia do naszego porządku prawnego – wzorem większości państw OECD – takiego aktu. 

- Przedstawimy jak istotnym jest – szczególnie w okresie ciągłych zmian przepisów podatkowych - zapewnienie większej przejrzystości praw i obowiązków zarówno podatników jak i administracji podatkowej. Zwrócimy uwagę na funkcję edukacyjną Karty, na jej rolę w kształtowaniu pozytywnych relacji i poszanowaniu praw każdej ze stron stosunku podatkowoprawnego, na możliwość zachowania - dzięki jej obowiązywaniu - odpowiedniej równowagi interesów administracji podatkowej i podatników. Liczymy, że spotkanie to przybliży nas do realizacji założonego przez nasz zespół celu - mówi prof. Adam Mariański, przewodniczący samorządu doradców podatkowych w Polsce.

Wydarzenie będzie transmitowane online w mediach społecznościowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Harmonogram konferencji.