2020-01-23

KIDP szkoli przyszłych doradców podatkowych

W Warszawie rozpoczął się pierwszy kurs przygotowujący do egzaminu na doradce podatkowego organizowany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. 55 osób bierze udział w zajęciach, które mają jak najlepiej przygotować kandydatów do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Wykłady potrwają do października, a KIDP już zapowiada kolejne edycje kursu.

Ilość chętnych przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Kurs okazał się być bardzo popularny. Niestety, byliśmy zmuszeni odmówić kilku osobom ze względu na szybkie wyczerpanie limitu miejsc - tłumaczy Bartosz Kubistam członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

W pierwszej edycji kursu organizowanego przez KIDP bierze udział ponad pół setki słuchaczy, których celem jest uzyskanie w przyszłości uprawnień doradcy podatkowego. Warunkiem wykonywania tego zawodu, oprócz studiów wyższych i odpowiedniej praktyki jest bowiem zdanie wymagającego, dwuetapowego egzaminu, który co kilka miesięcy przeprowadza Ministerstwo Finansów.

Liczba osób zainteresowanych dołączeniem do grona doradców podatkowych stałe rośnie, czego widocznym przykładem jest rosnąca ilość osób podchodzących do egzaminu na doradcę podatkowego. Niestety, zdawalność egzaminu, a zwłaszcza jego części ustnej jest wciąż niska. Aby promować zawód doradcy podatkowego, a przy tym zapewnić kandydatom na doradcę podatkowego należyty poziom wiedzy, KIDP zdecydowała się zorganizować własny kurs przygotowujący do egzaminu. Dzięki zaangażowaniu w projekt doradców ze znacznym doświadczeniem, praktyków i przedstawicieli nauki - KIDP chce zaoferować uczestnikom możliwie najwyższy poziom kursu - tłumaczy Bartosz Kubista.

Kurs obejmuje 15 weekendowych zjazdów, na które składa się 30 dni zajęć obejmujących aż 210 godzin dydaktycznych. Dodatkowo, każdy z uczestników kursu będzie miał możliwość skorzystania z symulacji egzaminu ustnego. Zajęcia odbywają się w Warszawie. Ze względu na duże zainteresowanie, w KIDP zapadła decyzja o przygotowaniach do kolejnej edycji kursu.Popularność pierwszej edycji sprawia, że już teraz zaczynamy przygotowania do kolejnego kursu. Jesienią 2020 roku zajęcia rozpocznie druga grupa kandydatów na doradców, już niebawem ogłosimy możliwość rezerwacji miejsca w drugiej edycji kursu. W międzyczasie będziemy weryfikować doświadczenia uczestników w ramach pierwszej edycji, uczyć się na ewentualnych błędach i stale zwiększać poziom kursu - mówi Kubista.

Druga edycja kursu odbędzie się w Warszawie. Kolejne kursy w niedalekiej przyszłości KIDP planuje zrobić także w innych miastach.

Dodatkowe informacje na temat kursu TUTAJ