2020-12-18

Epidemia COVID-19 i… nadmiernego fiskalizmu - niełatwa rola przedsiębiorcy w czasach kryzysu

W ostatnich miesiącach zamieszaniu legislacyjnemu nie było końca. Regulacje mające z założenia stanowić wsparcie dla przedsiębiorców często stanowiły jednak formę nakładania dodatkowych obowiązków - jak np. zgłaszanie do ZUS umów o dzieło od 2021 roku, prawdopodobnie pierwszy krok w stronę objęcia ich obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Kolejne numeracje tarczy przypominały raczej aktualizacje do źle napisanego oprogramowania, aniżeli dobrze przemyślaną politykę wsparcia biznesu. Doskonałym przykładem zamieszania legislacyjnego jest pojawienie się oznaczeń artykułów typu 15zzzu1 (przykład występujący w tzw. ustawie covidowej). Przedsiębiorca może zwyczajnie nie być w stanie odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej i podatkowej.
 

- Regulacje z zakresu prawa podatkowego nigdy nie były przejrzyste, ale aktualny stan legislacji wywołuje szczególne zaniepokojenie naszego samorządu. Doradcy podatkowi reagują na tyle, na ile pozwalają przepisy: jeszcze przed pandemią zaskarżyliśmy normy o raportowaniu schematów podatkowych do Trybunału Konstytucyjnego, czy skierowaliśmy skargę do Komisji Europejskiej w zakresie uznania polskich regulacji o exit tax za niezgodne z prawem unijnym - mówi doradca podatkowy Jerzy Dworakowski, Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, po czym dodaje – Teraz intensyfikujemy działania i jeszcze silniej niż dotychczas wychodzimy bezpośrednio do przedsiębiorców i ich zespołów kadrowo-księgowych: Krajowa Izba Doradców Podatkowych wydała ogólnodostępny, bezpłatny przewodnik po tarczach antykryzysowych, indywidualnie informujemy przedsiębiorców o dostępnych formach wsparcia, pomagamy ocenić, czy kwalifikują się do uzyskania pomocy oraz jakie ryzyko jest związane z uzyskaniem pomocy covidowej, rozliczamy uzyskane dotacje i pożyczki. Nie jest to zadanie proste, ale dbamy, by nasi doradcy byli odpowiednio przeszkoleni. Tylko w ostatnich dwóch szkoleniach organizowanych przez Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ze względu na epidemię w systemie „on line”, wzięło udział ponad 300 doradców z całej Polski– dodaje.

Sytuacja niewątpliwie jest dynamiczna. A to nie koniec zmian. Rekordowy deficyt budżetowy oraz największy od co najmniej 25 lat spadek PKB sprawił, że finanse publiczne wymagają pilnego załatania. Jeszcze pilniejszego niż przed pandemią.

Już zapowiedziano opodatkowanie spółek komandytowych CIT od 2021 roku. Przedsiębiorcy będą musieli stawić czoła nie tylko kryzysowi ekonomicznemu, ale również nowej rzeczywistości w polityce podatkowej - prawdopodobnie jeszcze bardziej restrykcyjnej niż dotychczas. W takich chwilach tym bardziej warto korzystać z pomocy doradców podatkowych - przekonuje doradca podatkowy Artur Tim, Członek Zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych - Połączenie kompetencji prawnych, podatkowych, z zakresu rachunkowości, często także z zakresu planowania sukcesyjnego i restrukturyzacji, może być kluczowe dla przetrwania trudnych czasów. Na przykład w Niemczech, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogły składać wnioski o uzyskanie pewnego typu pomocy antykryzysowej wyłącznie za pośrednictwem ściśle określonych podmiotów – w tym doradców podatkowych. Tej roli zdaniem niemieckiego ustawodawcy nie można było powierzyć adwokatom bez podatkowej specjalizacji czy księgowym. Dobrze oddaje to istotę zawodu doradcy podatkowego – stanowimy wyspecjalizowane, ale jednocześnie interdyscyplinarne wsparcie dla przedsiębiorców. Przede wszystkim mikro, małych i średnich – fundamentalnych dla funkcjonowania całej gospodarki.

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości są jednak stałe punkty - zmiany nie obejmują fundamentów udzielania wsparcia przez doradcę podatkowego, takich jak prawnie chroniona tajemnica zawodowa, z której może zwolnić doradcę jedynie sąd i tylko pod ściśle określonymi warunkami. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę kontroli oraz postępowań podatkowych, tajemnica zawodowa stanowi jedną z głównych przewag konkurencyjnych doradców podatkowych. Doradca informacji, które uzyskał od klienta, po prostu nikomu udzielić nie może i musi zachować milczenie, także wobec organów podatkowych, w przeciwieństwie do księgowego.

Łódzcy doradcy podatkowi zapraszają do korzystania z profesjonalnego i interdyscyplinarnego wsparcia prawno-podatkowego. Najbliższego doradcę podatkowego można znaleźć korzystając z katalogu dostępnego na stronie internetowej www.podatkibezryzyka.pl

Opracowanie: Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych www.lodzki.kidp.pl