2024-04-29

E-doręczenia: spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji

W rządzie trwają pracę nad uruchomieniem e-doręczeń. To ważna zmiana, która dotknie również doradców podatkowych. Już od 1 października 2024 przedstawiciele zawodów zaufania będą zobowiązani do posiadania skrzynek w systemie e-doręczeń. Pod koniec kwietnia w resorcie cyfryzacji miało miejsce spotkanie w tej sprawie, na którym doradcy podatkowi przedstawili swoje zastrzeżenia i wskazali na potencjalne problemy, które trzeba pilnie rozwiązać.

Na spotkaniu w Ministerstwie Cyfryzacji doradcy podatkowi przedstawili kierownictwu resortu problem związany z zarządzaniem pocztą w podmiotach, w których pracuje wielu doradców. Ten sam aspekt został poruszony przez przedstawicieli samorządów adwokatów i radców prawnych. Ministerstwo zapewniło, że uwzględni postulat KIDP sformułowany przez Jarosława Wiśniewskiego, przewodniczącego Komisji Cyfryzacji KRDP - możliwości połączenia skrzynek e-doręczeń poszczególnych doradców ze skrzynką e-doręczeń podmiotu, dla którego pracują. Ale na te zmiany doradcy będą musieli jeszcze trochę poczekać. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji stwierdził, że zaproponowane przed doradców podatkowych zmiany wiążą się ze zmianą ustawy i ten postulat najprawdopodobniej będzie procedowany w procesie legislacyjnym przewidzianym w przełomie roku 2024/2025, po zakończeniu tzw. małej nowelizacji dotyczącej wydłużenia terminów wdrożenia całego systemu. Komisja Informatyzacji KRDP pozostaje w kontakcie z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji i będzie monitorowała prace legislacyjne dotyczące tego zagadnienia.

Przygotowania do wdrożenia e-doręczeń trwają także w samej KIDP. Niebawem, do doradców podatkowych zostanie wysłane kolejne przypomnienie o ustawowym obowiązku założenia skrzynki e-doręczenia.

Podczas spotkania w resorcie cyfryzacji, przedstawiciele KRDP poruszyli również temat EZD – elektronicznego obiegu dokumentów. KIDP poparła pomysł udostępnienia samorządom zawodowym bezpłatnego systemu, który używany jest obecnie przez organy państwa. Takie działanie, wymagać będzie jednak zmiany ustawy o informatyzacji podmiotów publicznych.

Jarosław Wiśniewski, Przewodniczący Komisji Informatyzacji KRDP:

- Projekt e-doręczeń jest jednym z tych projektów prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji, który będzie miał duży wpływ na codzienną pracę doradców podatkowych oraz adwokatów czy radców prawnych. Wiąże się z zastąpieniem tradycyjnych przesyłek pocztowych, w tym dzisiejszych listów poleconych, przesyłkami cyfrowymi. Projekt pierwotnie miał być wdrożony już pod koniec 2023 roku, jednak w trakcie prac nad jego wdrożeniem okazało się, że jednostki administracji publicznej są kompletnie nieprzygotowane do przejścia na cyfrowy model komunikowania się z podmiotami zewnętrznymi, w tym szczególnie z profesjonalnymi pełnomocnikami. Po konsultacjach min. z przedstawicielami zawodów zaufania publicznego MC podjęło decyzję o wdrożeniu programu naprawczego dotyczącego tego ważnego programu i przesunęło datę jego ostatecznego uruchomienia. Członkowie Komisji Informatyzacji KRDP, której mam zaszczyt przewodniczyć, uczestniczą we wszelkich konsultacjach organizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, które wpływają na funkcjonowanie doradców podatkowych, gdzie zgłaszamy uwagi i postulaty naszego środowiska przy pracach legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie.    

Planowany harmonogram dalszych prac nad poprawą systemu e-doręczeń:

  • 1.10.2024 uruchomienie e-Doręczeń wśród wszystkich podmiotów publicznych i zawodów zaufania - w tym doradców podatkowych.
  • 1.10.2024 – 31.12.2025 okres przejściowy – równoważność doręczenia różnymi kanałami: doręczenia elektroniczne, operator pocztowy, ePUAP i systemy dziedzinowe.