2019-11-26

Dyskusja: „Czy rzetelny podatnik, to bezpieczny podatnik?”

Odpowiedzi na pytanie, czy rzetelność zapewnia przedsiębiorcy bezpieczeństwo podatkowe, wspólnie szukali podczas XVII Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej z cyklu „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika” przedstawiciele Ministerstwa Finansów, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, sędziowie sądów administracyjnych oraz doradcy podatkowi.

W wystąpieniu otwierającym konferencję prof. dr hab. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych zwrócił uwagę na konieczność zachowania równowagi w stosunkach państwo – podatnik oraz rolę, jaką odgrywają w tym względzie doradcy podatkowi będący zarówno partnerami przedsiębiorców, jak i administracji skarbowej. Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, opiekun merytoryczny konferencji. W debacie poświęconej relacji pomiędzy rzetelnością a bezpieczeństwem podatnika wzięli udział: udział Dominik Kaczmarski, zastępca dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów, dr Dagmara Dominik-Ogińska, sędzia WSA we Wrocławiu Bogusława Bartoszek, dyrektor generalny Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Izabella Żyglicka, Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy tej Izbie oraz dr Mariusz Cieśla, doradca podatkowy. Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się od ekspertów podatkowych z Czech, Słowacji i Niemiec, jak kwestia rzetelności i bezpieczeństwa podatnika przedstawia się w ich krajach. Wystąpienie dr. Macieja Berka, wicedyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli było poświęcone sposobom, w jaki administracja skarbowa radzi sobie z agresywnym opodatkowaniem w zakresie CIT.  W trakcie wydarzenia poruszono także praktyczne problemy podatkowe, z jakimi na co dzień zmagają się przedsiębiorcy. Dr Adam Bartosiewicz omówił główne kwestie związane z tematem mechanizmu podzielonej płatności, a doradca podatkowy Piotr Ogiński temat korekty podatku VAT w trybie art. 10 ustawy o VAT. Interesującym punktem konferencji była prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorców – klientów doradców podatkowych, która odnosiła się do tematu przewodniego tego spotkania. Zamykając tegoroczną konferencję Piotr Maciejewski, wiceprzewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP stwierdził, że chociaż dzisiaj nie można postawić znaku równości pomiędzy rzetelnością a bezpieczeństwem podatnika, to wszyscy uczestnicy debaty zgodnie przyznali, że trzeba dążyć do takiego stanu rzeczy.

Link do nagrania z Konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=FGU796LdxKk&fbclid=IwAR0S0BLnpj6BiXSxaZL3JyvICiaBrDaktChqfQEPM9aTea1V-cWUkud6Ujw