2020-03-27

Doradcy podatkowi ostrzegają przed błędami w specustawie

Krajowa Izba Doradców Podatkowych wskazuje na nieścisłości w projekcie nowelizacji specustawy antykryzysowej, które mogą doprowadzić do tego, że część przedsiębiorców. nie otrzyma zadeklarowanej im pomocy od rządu. Chodzi m.in. o warunki które trzeba spełnić, żeby zostać zwolnionym z ZUS na 3 miesiące. Samorząd doradców podatkowych postuluje też o rozszerzeniu tej ulgi także na małe i średnie przedsiębiorstwa.


Eksperci ze specjalnego zespołu KIDP, którzy od dwóch tygodni zajmują się pakietem antykryzysowym znaleźli kilka wątpliwości interpretacyjnych w projekcie nowelizacji do specustawy, który dwa dni temu został przyjęty przez rząd. Dziś projekt ma trafić pod obrady sejmu, więc jest to ostatni moment na wprowadzenie poprawek.

Chodzi m.in. o zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS przez trzy miesiące tych przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie przekroczyli limitu przychodów w wysokości trzech przeciętnych pensji brutto.

- Z literalnego brzmienia proponowanej regulacji wynika w tej chwili, że przepis ten dotyczył będzie wyłącznie osób, które płaca składki wyłącznie za siebie. Nie będą mogły skorzystać z niego osoby, które zatrudniają dodatkowe osoby do pomocy. To efekt ułomnej redakcji tego przepisu - wyjaśnia prof. Adam Mariański, przewodniczący KRDP

Inne z zastrzeżeń samorządu doradców podatkowych dotyczy niedopuszczalnego przez konstytucję różnicowania sytuacji płatników. W obecnym brzmieniu przepisów sytuacja jest jasna w przypadku osób fizycznych prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą i nie zatrudniająca pracowników. Ale zdaniem KIDP wymaga doprecyzowania przepisów status takich płatników składek jak wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej czy wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W obecnym brzmieniu proponowanych przepisów, zdaniem ekspertów KIDP, większość mikroprzedsiębiorców nie nabędzie prawa do zwolnienia z ZUS.

Ponadto, samorząd doradców podatkowych apeluje o rozszerzenie zwolnienia z opłacanie składek także na małe przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 9 osób.

- Te podmioty stanowią największa liczbę przedsiębiorców w Polsce, niejednokrotnie stanowiące rodzinne, wielopokoleniowe przedsiębiorstwa i są najbardziej narażone na kryzys gospodarczy wywołany epidemia COVID-19. Mając na względzie potrzebę rzeczywistego wzmocnienia polskich przedsiębiorców, postulujemy rozszerzenie zwolnienia z ZUS dla małych przedsiębiorców. Alternatywnie można przewidzieć zwolnienie dla mikro, małych i średnich firm w zakresie składek opłacanych za 9 pracowników o najniższych przychodach w marcu, kwietniu i czerwcu – mówi prof. Adam Mariański.

Treść stanowisko jest już dostępna na stronie KIDP

fot. Aleksander ZIeliński