2021-06-08

Doradcy podatkowi apelują do MF w sprawie podatku za umorzone subwencje z Tarczy PFR

Krajowa Izba Doradców Podatkowych zaapelowała do ministra finansów o niezwłoczne podjęcie działań, które mają zapobiec opodatkowaniu firm, które będą miały, lub już mają umorzoną część subwencji otrzymanej z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników.

Opodatkowanie umorzenia subwencji będzie miało negatywny wpływ na podmioty, które uzyskały pomoc w ramach tego instrumentu. Staną one bowiem przed koniecznością zapłaty podatku, którego nie przewidziały i który terminowo nałoży się u nich z koniecznością zwrotu części nieumorzonej dotacji. Może to spowodować zachwianie płynności finansowej zwłaszcza u małych podmiotów – można przeczytać w apelu podpisanym przez prof. Adama Mariańskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Apel został wysłany przez KIDP do Tadeusza Kościńskiego, Ministra Finansów.

Problem opodatkowania umorzonych kwot subwencji może dotyczyć różnorodnych podatników, od tych najmniejszych po firmy średniej wielkości. Dlatego, zdaniem KIDP, wymaga to podjęcia kompleksowych działań i zmian w wielu aktach prawnych, na co pozostało bardzo mało czasu. Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy od umorzonej części subwencji przypada bowiem na 21 czerwca 2021 roku. Organizacja doradców podatkowych wskazuje w swoim apelu także fakt, że inne elementy pomocowe, które uzyskali przedsiębiorcy dotknięcie kryzysem COVID-19, nie podlegają opodatkowaniu.

- Wskazujemy również, że być może najszybszym sposobem dla osiągnięcia neutralności podatkowej umorzenia subwencji byłoby wydanie w ramach delegacji ustawowej rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dla podatników do czasu wprowadzenia rozwiązań ustawowych – czytamy w apelu doradców podatkowych.