2021-08-11

Bezpłatne szkolenie online dla przedsiębiorców

Doradcy podatkowi z Wielkopolski wraz z  Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie zapraszają na bezpłatne szkolenie online „Podatkowe aspekty wsparcia uzyskanego w ramach Tarcz Antykryzysowych”, które odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2021 r. w godz. 10:00-13:30 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Szkolenie podzielone zostało na trzy bloki tematyczne:

1) „Podatkowe aspekty pozyskiwanych dotacji w ramach ustaw antykryzysowych”

Wykładowcy: Pani Izabela Leśniewska (Doradca podatkowy) i Pan Jacek Leśniewski (Doradca podatkowy)

Czas trwania: 1,5 godz.

2) „Odpowiedzialność karna za uzyskanie nienależnych środków wypłaconych na podstawie tarcz antykryzysowych”

Wykładowca: Pan Remigiusz Pytlik (Doradca podatkowy)

Czas trwania: 1 godz.

3) „Zasady kumulacji pomocy w ramach tarcz antykryzysowych”

Wykładowca: Pani Małgorzata Ostrowska-Krzewina (Doradca podatkowy)

Czas trwania: 1 godz.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o bezpośredni kontakt z Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie: biuro@owp.koscian.net oraz pod nr. tel. (65) 512 77 83, 797 508 207.

Źródło: 

https://www.owp.koscian.net/Podatkowe_aspekty_wsparcia_uzyskanego_w_ramach_Tarcz_Antykryzysowych_-_szkolenie_online_17_08_2021_d3f.html