2021-07-05

Apel samorządów do Premiera RP o zmiany w "Polskim Ładzie"

Doradcy podatkowi oraz kilkanaście innych organizacji tworzących Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wystosowało do premiera RP Mateusza Morawieckiego apel o wprowadzenie pilnych zmian podatkowych do „Polskiego Ładu”.

Apel powstał jako efekt debaty, zorganizowanej 30 czerwca w Warszawie, pt. "Polski Ład - wzrost opodatkowania pracy i działalności wykonywanej osobiście?". Eksperci prawa podatkowego i przedstawiciele m.in. środowisk medycznych oraz prawniczych, podzielili się swoją oceną zapowiedzianych przepisów. Krajowa Izba Doradców Podatkowych była reprezentowana przez prof. Adama Mariańskiego (przewodniczący KRDP) i Andrzeja Marczaka (wiceprzewodniczący KRDP).

Można go przeczytać tu: https://kidp.pl/files/newsall/7067.pdf