2020-11-27

Apel doradców podatkowych i organizacji przedsiębiorców do posłów

26 listopada 2020 Krajowa Izba Doradców Podatkowych wraz z organizacjami pracodawców i przedsiębiorców (Konfederacją Lewiatan, Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacją Przedsiębiorców Polskich, Business Centre Club oraz Pracodawcami RP) zaapelowały do posłów o przyjęcie poprawki Senatu, zakładającej rezygnację z opodatkowania CIT–em spółek komandytowych.

Apelujemy do Posłów o przyjęcie poprawki Senatu wprowadzonej do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, która zakłada rezygnację z podwójnego opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Taka decyzja pozwoli uchronić polskie firmy rodzinne przed kosztownymi zmianami w tych trudnych czasach, gdy borykają się ze skutkami epidemii COVID-19.

Wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu do ustawy, spółki komandytowe nie służą do optymalizacji podatkowej. Są w większości przypadków powoływane przez polskich przedsiębiorców prowadzących opodatkowaną w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, którzy z racji osiągnięcia określonego zaawansowanego stopnia rozwoju potrzebują odpowiedniego ukształtowania zasad zarządzania spółką, prowadzenia jej spraw oraz ograniczenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Propozycje zmierzające do nadania statusu podatnika podatku CIT spółkom komandytowym oparte są na błędnych założeniach, co do istoty spółki komandytowej oraz na błędnych wnioskach z przeprowadzonych analiz dotyczących przyczyn rosnącej popularności spółki komandytowej w Polsce. 

 

W swoim liście do Marszałek Sejmu, Elżbiety Witek organizacje podkreślają, że ustawa nakładająca dodatkowe obciążenia podatkowe na firmy, które, w okresie największego kryzysu gospodarczego od ostatnich 30 lat, walczą o przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy, stanowi działanie na szkodę całej gospodarki oraz polskich przedsiębiorców. Informują też, że tak istotne dla przedsiębiorców zmiany, zostały przyjęte bez uszanowania ustawowego prawa do uczestniczenia przez zainteresowanych w konsultacjach społecznych aktów prawnych (termin na przedstawienie stanowiska wynosił jedynie dwa dni robocze).

Pełna treść apelu w do przeczytania tutaj