2020-11-02

Konsultacje telefoniczne doradcy podatkowego na Pomorzu 

3 i 24 listopada w godzinach od 10:00 do 13:00 Krajowa Izba Doradców Podatkowych - Oddział Pomorski zaprasza na telefoniczne konsultacje doradcy podatkowego przeznaczone dla przyszłych przedsiębiorców. 

Zakres konsultacji:
udzielanie informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą w zakresie: wyboru formy opodatkowania, wyłączenia z form opodatkowania, obowiązku rejestracji do podatku VAT, obowiązku zgłoszenia do podatku akcyzowego, obowiązku zgłoszenia kasy rejestrującej itp.
informacje na temat korzyści przedsiębiorców ze współpracy z doradcami podatkowymi

Kontakt:

Dyżur doradcy 3 listopada tel.: 58 66 00 102 wew. 21 lub 501 011 768
Dyżur doradcy 24 listopada tel.: 608 618 623 
W przypadku dodatkowych pytań organizacyjnych: biuro@kidp.pomorze.pl


https://www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/pl/dyzury-specjalistow/doradca-podatkowy-wybor-formy-opodatkowania-obowiazki-przedsiebiorcy/